સંઘપ્રદેશ પોલીસ બેડામાં નવા ૧૦૮ તાલીમબદ્ધ પોલીસકર્મીઓ જોડાયા

Published On: 30th May, 2017

તે નિમિત્તે ખાસ ઇન્ડક્શન પરેડના સમારંભમાં હાજરી આપી.